Spread the love

Een andere manier waarop de verzekeringsmaatschappijen de in hun dienst zijnde verzekerden vergoeden, is dat de bijdrage van velen wordt gebruikt om de weinige onder hen die door het verzekerde ongeluk zijn getroffen, te vergoeden. Het verlies van weinig mensen wordt dus door velen gedeeld. Zo worden er vaak dingen bekeken zoals een inboedelverzekering of rechtsbijstandverzekering.

  • Wij hopen dat u in die zin de bovenstaande uitleg over de verzekeringsmaatschappij begrepen moet hebben. Het volgende punt dat we nu zullen overwegen is de functies van de verzekeringsmaatschappijen.

De belangrijkste functie van de verzekeringsmaatschappij is onder andere het dragen van risico’s, de financiĆ«le verliezen van individuele personen worden oordeelkundig verdeeld over veel mensen, bijvoorbeeld, in het geval van brand, betaalt de verzekeringnemer in de brandverzekering een premie in een gemeenschappelijk zwembad, waaruit degenen die schade lijden worden vergoed.

Een aantal belangrijke zaken in de verzekeringssector die je echt moet weten!

De verzekeringssector bevordert zuinigheid (d.w.z. het behoud van geld), met name door middel van levensverzekeringen die middelen verschaffen voor gezins-, welzijns- en oudedagsvoorzieningen. Het biedt werkgelegenheid voor degenen die er belang bij hebben om met de sector samen te werken.

De verzekeringsmaatschappijen werken hand in hand met de handel. Zij heeft haar bestaan te danken aan de handel (d.w.z. de handel in het algemeen zowel de industrie als de handel in het algemeen) en de handel in ruil daarvoor heeft haar sterke stabiliteit te danken aan de verzekeringen, omdat zij op verschillende manieren heeft bijgedragen tot het versterken van de algemene tendens in de handel.

Voordat we verder gaan naar andere functies, laten we eerst deze twee termen uitleggen: de verzekeraar en de verzekerde, aangezien dit ons zal helpen bij ons begrip.

  • De verzekerde: Dit is de partij die van invloed is op de verzekering, met andere woorden, de persoon of personen die de verzekering afsluit. Dit kan direct of indirect of via een agent of makelaar.
  • De verzekeraar: Dit is degene die de bescherming biedt die door de polis wordt gedekt. De verzekeraar dekt alle andere voorwaarden, met inbegrip van de verzekeraar, die een hoge functionaris is van een verzekeringsmaatschappij die zich bezighoudt met het uitvoeren van nieuwe activiteiten voor de maatschappij.
  • De verzekeringsmaatschappij heeft een contract dat zich ertoe verbindt om in de toekomst een vergoeding te betalen tegen een premie (d.w.z. het geld dat door de verzekerde aan de verzekeraar wordt betaald voor de verzekeringsdekking die in de polis is voorzien). Net als in andere contracten, d.w.z. dat contracten gebaseerd zijn op de principes van aanbod en acceptatie, tegenprestatie en contractcapaciteit. Bij deze contracten, met name op het gebied van verzekeringen, zijn twee partijen betrokken, namelijk de verzekeraar en de verzekerde.

Waarom zijn verzekeraars zo groot geworden en waarom verzamelen ze zulke grote bedragen?

Verzekeraars, vanwege hun hoofdfunctie, verzamelen grote bedragen die zij als bewaarder aanhouden en waaruit claims en verliezen worden gedekt. Net als in sommige landen zijn hun verzekeraars actief in vele delen van de wereld en verdienen ze enorme bedragen op de overzeese markt in termen van het verzekeren van winst en beleggingsinkomsten. Dit zegt ons dat verzekeringen een aanzienlijk deel uitmaken van de onzichtbare export van dat land.

  • Laten we bij het voortzetten van onze functies eens kijken naar de rol van de verzekerde en de verzekeraar.

Hoe zit het precies met de verzekeringssector, en hoe werkt het afsluiten van een verzekering precies

In de verzekeringssector is de partij die een verzekering afsluit de partij die een verzekering afsluit tijdens de onderhandelingen bekend als de partij die het voorstel doet, totdat het contract volledig van kracht is. De verzekeraar speelt een belangrijke rol bij de inwerkingtreding van dit contract, wetende dat bij verzekeringscontracten, zoals we al eerder hebben gezegd, de contracten, net als bij eerdere verzekeringscontracten, gebaseerd zijn op het principe van aanbod en acceptatie, vergoeding en contractcapaciteit, altijd schriftelijk worden vastgelegd, bestaande uit verschillende in te vullen en te ondertekenen formulieren.

Indien de verzekerde het verzekeringsaanbod niet aanvaardt en daar zorgvuldig rekening mee houdt, kan er nauwelijks sprake zijn van contractcapaciteit, d.w.z. het verzekeringscontract kan dat nooit zijn. Hieruit leren we nu dus dat deze twee partijen (de verzekeraar en de verzekerde) betrokken moeten zijn voordat een verzekeringscontract een polis kan worden.